Lekkende vloeistoffenAls er na bijvoorbeeld een verkeersongeluk gelekte vloeistoffen, zoals hydraulische olie, benzine e.d. met gebruik van de juiste verhouding van F-500 geblust worden, zullen deze stoffen ingekapseld worden.

Hiervoor moet ten minste 5 delen van 3% F-500 gebruikt worden om hydraulische vloeistoffen, koolwaterstoffen en chemicaliën voor langere tijd ingekapseld te krijgen.

Daardoor komen er geen gassen meer vrij die opnieuw kunnen gaan branden.

Dit komt de veiligheid voor reddingswerkers aanzienlijk ten goede.

Verdere opruimwerkzaamheden zal dit vergemakkelijken.

Voor verdere verwerking van gemengde stoffen gelden dan de huidige juridische voorschriften.