WerkwijzeVerkoelende werking
Lekkende vloeistoffen kunnen door besproeien/vermengen met F-500 blusmiddel in een niet-brandbare en daarmee in een voor brandweerlieden minder gevaarlijk staat worden omgezet (emulsievorming).

Het gebruik van F-500 bij brand kan het waterverbruik duidelijk verminderen, wat minder door brand verontreinigd bluswater tot gevolg heeft. Door snel te blussen kan, behalve de verminderde uitstoot van schadelijke rookgassen en rookdeeltjes, ook de bij brand onvermijdelijk emissie van het broeikasgas CO2 worden verminderd.


Bevochtiging effect
F-500 vermindert de oppervlaktespanning van het bluswater van 73 dyne/cm tot minder dan 33 dyne/cm. Door dit bevochtigings-effect dringt F-500 blusmiddelmengsel diep in het brandende materiaal en aanwezige open ruimtes.

Een andere belangrijke en unieke eigenschap van F-500 is, dat het geproduceerde blusmiddelmengsel vanaf ongeveer 70°C, dus ruim beneden het kookpunt van water (100°C), aanzienlijk meer waterdamp afgeven kan.

Deze verhoging van de verdampingssnelheid van water in F-500 blusmiddelmengsels zorgt ervoor, dat tijdens het blussen in vergelijking met zuiver bluswater de hitte van brandende stoffen zeer snel en krachtig afgevoerd worden en daardoor sneller afgekoeld worden. Het vuur wordt geblust door het afkoelen van de brandbare stof onder zijn ontbrandingstemperatuur. Tegelijkertijd vermindert de ontstane koelere waterdamp het risico op letsel van brandweerlieden tijdens hun inzet.

Inkapselen van micellen
F-500 heeft bij brandbestrijding de eigenschap om een grote verscheidenheid aan stoffen in te kapselen in micellen (een klein groepje moleculen van een oppervlakte-actieve stof in water). F-500 heeft een koelend effect, dringt diep door in de brandende stof, waardoor de brand vroegtijdig wordt ingekapseld. Herontbranding wordt voorkomen en zuurstof toevoer wordt afgesloten. Vrije radicale stoffen die gevormd worden tijdens het verbrandingsproces en de rookgassen en rookdeeltjes worden onderdrukt door F-500.
Hierdoor ontstaat een beter zicht bij brandbestrijding, gereduceerd gevaar voor het inademen van schadelijke rook en minder impact op het milieu.