F-500 bij Brandklasse A

Brandklasse A

Om een binnenbrand (klasse A) te bestrijden kan er als volgt worden gehandeld:
De bekende procedure zal niet veranderen.(Deurcheck, temperatuur controle, rook check)
Bestaande standaard gebruiksregels moeten nog steeds worden nageleefd.

De brandweerlieden die aan het blussen zijn zullen merken dat de waterdamp die voortvloeit uit het blussen met F-500 veel koeler is en de eigenschap van F-500 van het inkapselen van gas en rookdeeltjes zal als veel beter zicht worden ervaren. Hierdoor word de veiligheid van de manschappen vergroot. Ook word het blussen van brand aanzienlijk vergemakkelijkt.
Bij een klasse A brand word F-500 als 1% gemengd.

Indeling A - buiten aanval brand

Om een brand klasse A te bestrijden met F-500 toevoeging zal men dit als veel agressiever en sneller blussen ervaren.
Het is sneller koel, minder schade en minder warmte door stoomvorming. Dit bereikt men met 1% toevoeging F-500.
De aanbevolen techniek is de directe rechte straal om de eerste aanval in te zetten.
Deze primaire maatregel zal als effect hebben dat de rook aanzienlijk word gereduceerd.
De tweede aanval is een aanval met een brede straal op het brandende voorwerp en de directe omgeving.
Hoe beter en sneller dit word toegepast hoe eerder er is geblust en hoe sneller het is afgekoeld, zodat men steeds dichter op de vuurhaard kan inwerken.


Bij compacte en solide materialen zoals stro, plastic, en/of papieren balen en ander compact afval, kan men beter de gebonden straal er langer op laten inwerken, zodat men beter in de brandende voorwerpen kan indringen.