F- 500 bij Brandklasse B

Brandklasse B

F-500 is geen schuimmiddel dat door afdekking van de brand word gebruikt. Het is een middel dat door snelle afkoeling en inkapselen en indamming van ontvlambare vloeistoffen, dampen en de vrije radicalen de brand snel onder controle krijgt.
Het beste is met een wijde straal (30-40 gr.) en cirkelvormige beweging de aanval in te zetten.

Hoe intensiever de vermenging van de brandende vloeistof met de F-500 is, hoe sneller het afkoelende effect en inkapselen van de brandbare delen zal plaatsvinden. Hierdoor blijft de schade beperkter.

Het aanvallen met een gebonden straal kan beter worden vermeden, zodat er geen verspreiding van de brandende vloeistof plaats vind. Na het blussen kan er met een gebundelde straal eventueel in een gesloten tank worden nageblust. Hiermee word de vloeistof beter ingekapseld en geinertiseert.


F-500 word bij een Klasse B brand als 3% gemengd.