Goedkeuringen van F-500

Onafhankelijk, nationaal erkende en daartoe geaccrediteerde testinstituten bevestigen dat het blusmiddeladditief
F-500 voldoet aan de in de normen gestelde bluscapaciteit, veiligheid, hygiëne en milieuvriendelijkheid.

Goedkeuring voor brandbestrijding van de brandklassen A en met inachtneming van de in aantekening vermelde
verklaringen voor brandklasse B volgens DIN EN 2 onder goedkeurings-codenummer: SP 83/08,
ziegoedkeuringscertificaat:

Download goedkeuringscertificaat

Hygiëne Instituut Ruhrgebied:
Afvalwater technische audit en evaluatie
Brand hygiënische audit en evaluatie
Biologisch bodemonderzoek en beoordeling
SGS Instituut Fresenius:
Onderzoek van de biologische afbreekbaarheid
Testen van produkten o.b.v. bacteriële toxische effecten
Classificering water verontreinigende stoffen