Insluiting


F-500 heeft een koelend effect, dringt diep door in de brandende stof, waardoor de brand vroegtijdig wordt ingekapseld. F -500 heeft de eigenschap bij brandbestrijding een verscheidenheid aan stoffen in te kapselen in micellen. Herontbranding wordt voorkomen en zuurstof toevoer wordt afgesloten .

Vrije radicalen stoffen die gevormd worden tijdens het verbrandingsproces en de rookgassen en rookdeeltjes worden onderdrukt door de F-500, ontstaan een betere zicht bij brandbestrijding, gereduceerd gevaar voor het inademen van schadeljke rook en minder impact op het milieu.• Beter zicht voor de brandbestrijder
• Risico vermindering door het inkapselen  van schadelijke rook en rookgassen.
• Lagere milieu impakt door de verminderde uitstoot van innerte stoffen.
• Ook tijdens de schoonmaakfase en opruimwerkzaamheden na de brand