KOELEND EFFECT

F-500 heeft bij brandbestrijding de eigenschap om een grote verscheidenheid aan stoffen in te kapselen in micellen (een klein groepje moleculen van een oppervlakte-actieve stof in water).

F-500 heeft een koelend effect, dringt diep door in de brandende stof, waardoor de brand vroegtijdig wordt ingekapseld. Herontbranding wordt voorkomen en zuurstof toevoer wordt afgesloten.
Vrije radicale stoffen die gevormd worden tijdens het verbrandingsproces en de rookgassen en rookdeeltjes worden onderdrukt door de F-500.

Hierdoor ontstaat een beter zicht bij brandbestrijding, gereduceerd gevaar voor het inademen van schadelijke rook en minder impact op het milieu.

• beter zicht voor de brandbestrijder

• risico vermindering door het inkapselen van schadelijke rook en rookgassen.

• lagere milieu impakt door de verminderde uitstoot van innerte stoffen zoals edelgassen, glas en porcelein .


Ook tijdens de schoonmaakfase en opruimwerkzaamheden na de brand