Wat is F-500?


F-500 is een innovatief, multi-inzetbaar blusmiddel toevoeging met zeer bijzondere eigenschappen. Deze eigenschappen maken het mogelijk om F-500 in te zetten voor het blussen van branden van brandklassen A, B en delen van de brandklassen C, D en F.

Wij bieden met F-500 een bijzonder goed alternatief voor schuimmiddelen, en wordt al jaren met succes gebruikt in de USA, Canada, Groot- Brittannië en Italië. F-500 is gecertificeerd door de NATO, en wordt standaard door de Italiaanse Marine gebruikt.

Product eigenschappen van F-500

F-500 bevat geen mutagene, carcinogene en vererfende stoffen of persistent organische verontreinigende stoffen (ook bekend als POP's) en is vrij van halogeenverbindingen. F-500 bevat geen fluor oppervlakteactieve stoffen (PFOS, PFOA, fluorotelomers, enz.), die kunnen worden opgenomen als actieve waterfilmvormend stoffen die andere AFFF schuimen wel kunnen bevatten.

Met betrekking tot de REAH eisen van de EU, werden er in 2005 overeenkomstige studies aan de universiteit van Genua uitgevoerd. Daar werden alle eco-toxicologische studies op uitgevoerd om aan die eisen te voldoen.

Wij zijn ervan overtuigd dat door deze studies en meerdere onderzoeken die werden uitgevoerd in de Verenigde Staten, F-500 niet giftig of schadelijk is.
Hazard Control Technolgy Inc., is ISO 9001 gecertificeerd en garandeert voor F-500 een houdbaarheidstermijn van 15 jaar. (als concentraat).
Bovendien, F-500 is snel en volledig biologisch afbreekbaar
Eigenschappen en voordelen van F-500

Snelle inzetbaarheid
· Red levens
· Weinig risico voor brandweerlieden
· Reduceert beschadiging van eigendommen
· Verlaging aanspraak op verzekeringen en premies

Snelle hitte verlaging
·Brand kan sneller geblust worden
·Reduceert herontbranding
·Reduceert hitte inwerking
·Onderbreekt het verbrandingsproces

Reductie van oppervlaktespanning
·Verhoogt de oppervlakteafdekking en dringt diep in de poriën van klasse A materiaal in
·Verlicht het verdelen van klasse B materiaal
·Beperkt de capaciteit van brandbare stoffen om op water te drijven (koolstof, zaagpoeder, metaalpoeder, etc.)

Betere zichtbaarheid
·Verhoogt de kans op het vinden van vermiste personen.
·Verhoogt het waarnemingsvermogen van brandweerlieden naar hindernissen en gevaren.

Corrosie vrij toevoeging
·F-500 kan in tanks worden toegevoegd zonder nadelige gevolgen voor pomp of leidingen.
·Er hoeft geen speciale reiniging of onderhoud te worden toegepast na gebruik F-500.