F-500 EA-blusmiddeladditief

1000 Liter F-500 EA in IBC-container

Het innovatieve, millievriendelijke en betrouwbare functionele blusmiddel in de brandbestrijding van vandaag en morgen.

 • Geschikt voor 98% van alle branden
 • Tot 80% waterbesparing dankzij hoge blusprestaties
 • Blust Lithium-ion batterijen duurzaam en aanzienlijk effectiever dan water
 • Millieuvriendelijk en gemakkelijk biologisch afbreekbaar

Product Beschrijving

Dankzij Encapsulator Technology heeft het innovatieve multifunctionele blusmiddeladditief F-500 EA speciale eigenschappen waarmee branden van brandklasse A, B en delen van brandklasse D en F kunnen worden geblust en is momenteel het effectiefste blusmiddel voor lithium-ion batterijen.

F-500 EA kan worden gebruikt in stationaire blussystemen en met bestaande brandbestrijdingsapparatuur. In brandklasse A wordt de applicatietechnologie uitgevoerd met een agressieve blusaanval, in brandklasse B met een agressieve dynamische spuitpistool met behulp van een spuitstraal en cirkelvormige bewegingen van de spuitpistool. Het blusmiddel wordt naar behoefte gemengd met 0,1 tot 3% via drukdoseersystemen of stroomafhankelijke doseerapparaten.

F-500 EA is officieel goedgekeurd op de Europese markt door MPA Dresden volgens DIN EN 2 voor brandklasse A en B (SP83 / 08). Het komt overeen met de wettelijke normen op het gebied van veiligheid, hygiëne en milieubescherming, is fluorvrij en eco-compatibel. F-500 EA is gemakkelijk biologisch afbreekbaar volgens OESO 306 en OESO 301b. F-500 EA is geclassificeerd volgens VwVwS 1999 in de versie van 2005 met tot 3% bijmenging in water als niet-gevaarlijk voor grondwater (WGK 0), aangezien de F-500 EA zelf watergevaarsklasse 1 (WGK 1) heeft. F-500 EA behoort daarom tot de laagste watergevaarklasse die een mengsel van oppervlakteactieve stoffen kan hebben.

Voor bijzonder zuinig en effectief gebruik op mobiel en stationair gebied adviseren wij de systemen en fittingen aan die speciaal zijn ontworpen voor de F-500 EA.


Speciale voordelen

F-500 EA is een vloeibaar mengsel van verschillende oppervlakteactieve stoffen, waarvan de speciale samenstelling verschillende effectieve en efficiënte bluseffecten heeft:

Veilig effect voor het blussen van ontvlambare vloeistoffen: F-500 EA kapselt vloeibare brandstofdeeltjes in, wat leidt tot de vorming van een emulsie en zo de ontwikkeling van damp uit de ontvlambare vloeistof zo beperkt dat er geen vlampunt kan worden gemeten.

Verhoogd koeleffect: F-500 EA heeft een verhoogd koeleffect in vergelijking met andere additieven voor water omdat de verdamping van het mengsel van water met F-500 EA begint bij 70 graden Celsius.

Groot penetratievermogen: F-500 EA heeft een groot penetratievermogen in zowel vezelachtige als korrelige en stoffige stoffen vanwege de hoge oppervlakteactiviteit en dit met stoffen die zowel hydrofiele als hydrofobe eigenschappen hebben.

Verminderde oppervlaktespanning: F-500 EA vermindert de oppervlaktespanning van het water en verbetert het bevochtigingsvermogen.

Brandbeveiliging van vaste organische ontvlambare stoffen: preventieve werking biedt stabiele bescherming tegen snelle ontsteking.


Toepassingen

 • Branden van vaste organische ontvlambare stoffen (brandklasse A)
 • Branden van polaire en niet-polaire ontvlambare vloeistoffen (brandklasse B)
 • Brandende en reactieve lithium-ion batterijen
 • Ontvlambare licht-metalen zoals AL-MG-legeringen (d.w.z. in delen van brandklasse D)
 • Brandende vetten (brandklasse F)

Overige informatie

 • Afmetingen van de container (B x H x D): 100 x 116 x 120 cm
 • Gewicht: 1050 kg
 • Bijmengingspercentage: 0,1% - 3%
 • Opslagtemperatuur:   -3 ° C tot + 60 ° C
 • Levensduur:  15 jaar (Mits de juiste omstandigheden zijn nageleefd)